Pracovné listy na poznávanie prírody

pdf

Pracovný list č.1

Poznávanie prírody cez detské úlohy - 1. Nájdeš ma cez deň alebo v noci?, 2. Aký živočích tu bol?