Kontakt

Obchodné meno: Ing. Lucia Hanková

Sídlo: Hollého 200/18, 073 01 Sobrance

IČO: 50892118

DIČ: 1078424215

IČ DPH: SK1078424215

 

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, číslo živnostenského registra 840-23785.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.